خانه / نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی آنلاین

پذیرش آنلاین

  • لطفا جهت سونوگرافی های NT و سونوگرافی سینه حضوری اقدام کنید این سونوگرافی ها نوبت آنلاین ندارند.
  • دقت نمایید مبلغ هزار تومان بابت کارمزد وبسایت جهت نوبت آنلاین دریافت میگردد (در غیر اینصورت حضوری تشریف فرما شوید) مبلغ بابت سایت است و به کلینیک مربوط نمی باشد
  • مثال : دوشنبه 22 فروردین
  • 0 تومان