خانه / کادر پزشکی کلینیک تصویربرداری دکتر نوری

کادر پزشکی کلینیک تصویربرداری دکتر نوری

کادر پزشکی کلینیک سونوگرافی و رادیولوژی دکتر نوری

 

دکتر سیامک ملک پور  (تصویر سمت چپ)

دکتر سیامک ملک پور متولد ۱۳۶۷ می باشد

تحصیلات :

 ورودی پزشکی در سال ۸۵ تا ۹۲ در دانشگاه علوم پزشکی فسا

تخصص رادیولوژی : سال ۹۴ تا ۹۸ دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

سوابق : متخصص رادیولوژی در بمیارستانهای یاسوج و فسا از ۹۸ تا ۱۴۰۰

همکاری با بیمارستان های مسلمین در گزارش M.R.I از سال ۹۶ تا ۹۸

پزشک سونوگرافی و رادیولوژی کلینیک دکتر نوری از سال ۱۴۰۰ تاکنون …