خانه / کادر پزشکی کلینیک تصویربرداری دکتر نوری

کادر پزشکی کلینیک تصویربرداری دکتر نوری

کادر پزشکی کلینیک سونوگرافی و رادیولوژی دکتر نوری

 

دکتر مهرداد محمد حسینی (تصویر سمت چپ)

دکتر مهرداد محمد حسینی متولد ۱۳۵۸ می باشد

تحصیلات :

 ورودی پزشکی در سال ۷۶ تا ۸۳ در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تخصص رادیولوژی : سال ۸۵ تا ۸۹ دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

سوابق : هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا از سال ۸۹ تا ۹۲

همکاری با بیمارستان های شهید بهشتی و مسلمین در گزارش M.R.I از سال ۸۲ تا ۹۲

پزشک سونوگرافی و رادیولوژی کلینیک دکتر نوری از سال ۹۲ تاکنون …